боклук


боклук
rubbish, garbage, refuse
(от стая) sweepings; litter, dust
(остатъци, вехтории) waste; stuff; offscourings; odd-come-shorts
ам. junk-heap
прен. tripe
за боклука fit for the waste-paper basket
хвърлям на боклука ам. junk
боклуци sl. junk
кошче за боклук a waste-paper basket
сандък за боклук dustbin
кофа за боклук dustbin, refuse-/rubbish-bin, ам. gar-bage can
шахта за боклук dust-hole
купчина боклук dust-heap; rubbish-heap
* * *
боклу̀к,
м., -ци, (два) боклу̀ка rubbish, garbage, refuse; амер. sl. grunge; (от стая) sweepings; litter, dust; (остатъци, вехтории) waste; stuff; offscourings; odd-come-shorts; амер. junk-heap; прен. tripe; (нещо без стойност) разг. crap, trash; dross; sl. crud; duffer; grot; \боклукци sl. junk; за \боклукка fit for the waste-paper basket; кофа за \боклукк dustbin, refuse-/rubbish-bin, амер. garbage can; кошче за \боклукк wastepaper basket; купчина \боклукк dust-heap; rubbish-heap; сандък за \боклукк dustbin; хвърлям на \боклукка амер. junk; шахта за \боклукк dust-hole.
* * *
лата книга е боклук.; scum; trash; waste
* * *
1. (остатъци, вехтории) waste;stuff;offscourings;odd-come-shorts 2. (от стая) sweepings;litter, dust 3. rubbish, garbage, refuse 4. ам. junk-heap 5. боклуци sl. junk 6. за БОКЛУКa fit for the waste-paper basket 7. кофа за БОКЛУК dustbin, refuse-/rubbish-bin, ам. gar-bage can 8. кошче за БОКЛУК a waste-paper basket 9. купчина БОКЛУК dust-heap; rubbish-heap 10. прен. tripe 11. сандък за БОКЛУК dustbin 12. хвърлям на БОКЛУКа ам. junk 13. шахта за БОКЛУК dust-hole

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • боклук — същ. мръсотия същ. нечистотия, смет, изпражнения, кал, кир същ. остатъци, дреболии, вехтории същ. останки, отпадъци, изрезки, брак, отработена вода, канални води същ. сган, измет, утайка …   Български синонимен речник

 • гюбре — боклук (шопски) (напр. на нивата) …   Речник на Северозападния диалект

 • отреб(ие) —   боклук; плява; шлюпка …   Църковнославянски речник

 • батак — същ. кал, тиня, нечистотия, блато, гьол, локва, мочур, мочурище, тресавище, смрад, боклук същ. безизходност, безнадеждност, неразбория, бъркотия, хаос …   Български синонимен речник

 • брак — същ. женитба, бракосъчетание, съпружество, брачен живот същ. шкарто, негодно, за изхвърляне същ. сватба същ. негодна стока, отпадъци същ. остатъци, останки, изрезки, боклук, смет, отработена вода, канални води, изпражнения …   Български синонимен речник

 • бунище — същ. торище, сметище, купище, смет, боклук …   Български синонимен речник

 • вехтории — същ. остатъци, боклук, дреболии същ. отпадъци, боклуци …   Български синонимен речник

 • дреболии — същ. добавки, притурки, принадлежности същ. дрънкулки, труфила, безполезни вещи същ. остатъци, боклук, вехтории същ. украшения, джунджурии …   Български синонимен речник

 • замацвам — гл. замърсявам, мърся, цапам, изцапвам, зацапвам, намацвам, намърсявам, кирливя, изкирливям, омацам, мацам, плескам, оплесквам, заплесквам, изплесквам, изпоплесквам, измърсявам, размацвам, изпоцапвам, омърсявам, боклуча, правя боклук гл. петня,… …   Български синонимен речник

 • замърсявам — гл. мърся, цапам, изцапвам, зацапвам, намацвам, замацвам, намърсявам, кирливя, изкирливям, омацам, мацам, плескам, оплесквам, заплесквам, изплесквам, изпоплесквам, измърсявам, размацвам, изпоцапвам, омърсявам, боклуча, правя боклук гл. петня,… …   Български синонимен речник

 • зацапвам — гл. замърсявам, мърся, цапам, изцапвам, намацвам, замацвам, намърсявам, кирливя, изкирливям, омацам, мацам, плескам, оплесквам, заплесквам, изплесквам, изпоплесквам, измърсявам, размацвам, изпоцапвам, омърсявам, боклуча, правя боклук гл. петня,… …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.